VAŽNI DATUMI

 

1. april 2020 Rok za dostavljanje sažetaka
5. april 2020 Obavijest odabranih sažetaka
9. april 2020 Početak registracije, ceremonija otvaranja
9. april 2020 Ceremonija zatvaranja
15. juni 2020 Rok za dostavljanje gotovih radova
30. juni 2020 Objavljivanje odabranih radova