Sedmi međunarodni simpozijum

u organizaciji Fakulteta za edukaciju i humanističke nauka na Internacionalnom Burch univerzitetu (Bosna i Hercegovina)

MULTIDISCIPLINARNE TEME NA POLJU HUMANISTIČKIH, DRUŠTVENIH I PRIRODNIH NAUKA

Sarajevo, 20. 05. 2021.

 

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA

Internacionalni Burch univerzitet sa zadovoljstvom objavljuje poziv za prijavu radova za Sedmi međunarodni simpozijum, koji će se održati 20.5.2021. godine u Sarajevu (BiH). Pozivamo vas da prijavite radove (Upute za radove) ili postere (Upute za postere), koji će se moći prezentirati lično u prostorijama Internacionalnog Burch univerziteta ili pak putem video linka, a koji istražuju neke od sljedećih tema unutar oblasti humanističkih, društvenih i prirodnih nauka:

Službeni jezik simpozijuma je engleski, a radovi se mogu izlagati i na njemačkom jeziku, te bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Prezentacije postera bit će organizovane i na poster sesijama za one učesnike koji žele na taj način predstaviti svoj rad. Prezentacije i posteri se mogu prezentovati putem video linka ili lično u prostorijama Internacionalnog Burch univerziteta.

UVODNIČARI:

Prof. Željka Babić, full professor in the field of English Language, The adverbials strike back

Hamdija Pašić, creative director of Communis agency, Copywriting in creative industry

Ismail Šehić, ma.dg.mech.ing, BRAVO director, Importance of Self-Development

Natasa Tandir, Dean of Faculty of Economics and Social Sciences, University-Enterprise Cooperation-Way to SUCCESS

PRIJAVA SAŽETAKA:

Prijavu na Sedmi međunarodni simpozij na Internacionalnom Burch univerzitetu možete izvršiti ovdje, a u prijavu uključite sažetak (Uputstvo za pisanje sažetka).

 

Rok za prijavu (predaju sažetaka): 01.05.2021.

* Sažeci moraju biti napisani na engleskom, bosanskom, hrvatskom, ili srpskom jeziku.

OBJAVLJIVANJE ODABRANIH RADOVA

Krajnji rok za predaju cjelovitih radova je 15.6.2021. Izabrani radovi će biti objavljeni ili u Zborniku radova sa Sedmog međunarodnog simpozijuma ili u časopisu Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke Journal of Education and Humanities koji je indeksiran u sljedećim bazama: MLA, ULRICHSWEB, ESJI, CEEOL, DRJI, OAJI, AND GOOGLE SCHOLAR.

NAKNADA ZA UČEŠĆE

Status Naknada
Učesnici iz Bosne i Hercegovine 30 KM
Učesnici iz drugih država 50 €

Ućesnici koji se odluče za prezentiranje putem video linka mogu kontaktirati organizatore ([email protected]) kako bi dobili detaljnije upute za uplatu naknade za učešće.

PAYMENT INSTRUCTIONS

Please note that all payments for domestic students are in BAM (KM).

  • INTESA SANPAOLO BANKA

Broj računa: 154 160 200 583 1026

  • SPARKASSE BANK

Broj računa: 199 497 008 524 0513

Primalac: International Burch University

Adresa: Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina

Svrha uplate: kotizacija za 7th International Symposium.

INTERNATIONAL PAYMENT (EURO ACCOUNT).

ACCOUNT/IBAN: BA391994970085240513

BANK: SPARKASSE BANK D.D.

BIC/SWIFT: ABSBBA22

Charge Type: ALL CHARGES BORNE BY ME

ADDRESS: Zmaja od Bosne 7

Beneficiary Name: International Burch University

Address: Francuske revolucije bb

VAŽNI DATUMI
07.05.2021. Rok za dostavljanje sažetaka
05.05.2021. Obavijest odabranih sažetaka
20.05.2021. Početak registracije, ceremonija otvaranja
20.05.2021. Ceremonija zatvaranja
15.06.2021. Rok za dostavljanje gotovih radova
15.07.2021. Objavljivanje odabranih radova

KONTAKT

Predsjedavajući:    

Prof. dr. Amna Brdarević Čeljo, Internacionalni Burch univerzitet, BiH

Prof. dr. Vildana Dubravac, Internacionalni Burch univerzitet, BiH

Pitanja možete slati putem mail-a na  [email protected]