UPUTE ZA PISANJE RADOVA

Članak bi trebao biti napisan prema sljedećim uputama:

 • Broj riječi: 3000 do 5000
 • Times New Roman 12
 • Dupli razmak

Simpozij prihvata sljedeće tipove istraživanja:

Empirijske studije su izvještaji originalnog istraživanja. Pomenuti izvještaji predstavljaju sekundarne analize koje testiraju hipoteze predstavljanjem novih analiza podataka koji nisu uzeti u obzir ili nisu obrađeni u prethodnim izvještajima. Obično se sastoje od različitih odjeljaka koji odražavaju korake u procesu istraživanja i koji se pojavljuju u sljedećem slijedu:

 1. Uvod: razvoj problema koji se istražuje, uključujući i njegov historijski pregled, kao i svrhu istraživanja;
 2. Metoda: opis postupaka koji se koriste za provođenje istraživanja;
 3. Rezultati: izvještaj nalaza i analize; i
 4. Rasprava: sažetak, interpretacija i implikacije rezultata.

Pregled literature, uključujući sinteze istraživanja i meta-analize, kritička su procjena materijala koji je već objavljen. U meta-analizama, autori koriste kvantitativne metode kako bi statistički kombinovali rezultate istraživanja. Organiziranjem, integracijom i vrednovanjem prethodno objavljenog materijala, autori pregleda literature su razmotrili napredak istraživanja u vezi razjašnjavanja problema. U određenom smislu, pregledi literature su tutoriali, u kojima autori:

 1. definišu i pojasne problem;
 2. sumiraju prethodna istraživanja kako bi informisali čitatelja o stanju istraživanja;
 3. utvrđuju odnose, kontradikcije, nedostatke i nedosljednosti u literaturi; i
 4. predlažu sljedeći korak ili korake u rješavanju problema.

Komponente pregleda literature mogu se organizirati na različite načine (npr. grupisanje istraživanja na osnovu sličnosti u konceptima ili teorijama značajnim za istraživanje, kao i metodološkim sličnostima među pregledanim studijama, ili čak historijskim razvojem istraživačkog polja).

U teorijskim člancima, autori se bave postojećom istraživačkom literaturom kako bi unaprijedili teoriju. Literatura i teorijski članci su često slični u strukturi, s time da teorijski članci prikazuju empirijsku informaciju tek kad unapređuju teorijsko pitanje. Autori teorijskih članaka prate razvoj teorije kako bi proširili i unaprijedili teorijske konstrukcije, predstavili novu teoriju, ili analizirali postojeću teoriju, ukazujući na nedostatke ili prednost jedne teorije nad drugom. U ovakvoj vrsti članka, autori obično ispituju internu konzistentnost i vanjsku valjanost teorije. Dijelovi teorijskog članka, poput onih iz pregleda literature, mogu se razlikovati ovisno o njihovom sadržaju.

Svi kompletirani radovi moraju biti lektorisani i poslani zajedno sa dokumentom koji to potvrđuje (DOKUMENT). Potpisana izjava se mora poslati elektronskim putem sa konačnom verzijom rada do 15. juna 2021. godine.