VAŽNI DATUMI

7. maj 2021 Rok za dostavljanje sažetaka
5. maj 2021 Obavijest odabranih sažetaka
20. maj 2021 Početak registracije, ceremonija otvaranja
20. maj 2021 Ceremonija zatvaranja
15. juni 2021 Rok za dostavljanje gotovih radova
15. juli 2021 Objavljivanje odabranih radova